กิจกรรม : มาสร้างสายรุ้งกันเถอะ

การทดลองที่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง มักจะได้รับความสนใจจากเด็กเล็กอยู่เสมอ ยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมกลางแจ้งแล้วล่ะก็ ความตื่นเต้นของเด็กๆ ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ กิจกรรมสาบรุ้งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเบนของแสงแต่ละสีที่มีความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน เมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เปลี่ยนไป อุปกรณ์ แก้วน้ำชนิดที่ทำจากแก้วใส กระดาษขาว วิธีการทดลอง เติมน้ำใส่ในแก้วประมาณ 3/4 ของแก้ว นำกระดาษสีขาววางบนพื้นราบ แล้วถือแก้วเหนือแผ่นกระดาษเล็กน้อย เพื่อให้เกิดเงาบริเวณแผ่นกระดาษ ขยับแก้ว ไป-มา เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นแถบสีของรุ้งบริเวณแผ่นกระดาษ โดยอาจใช้การต้องขยับแก้ว ขึ้น-ลง ร่วมด้วย สังเกตแถบที่ที่เกิดขึ้นบนแผ่นกระดาษ โดยสังเกตการเรียงตัวกันของแถบสีและลักษณะความโค้ง การทดลองเพิ่มเติม เปลี่ยนสีของน้ำโดยการเติมสีผสมอาหารเพื่อให้สีของน้ำเปลี่ยนไป แล้วทำการทดลองเพื่อสังเกตว่าสีของรุ้งจะเปลี่ยนแปลงด้วยหรือไม่ ใช้การฉีดละอองน้ำด้วยสายยางหรือจากกระบอกฉีดน้ำเพื่อสร้างละอองน้ำร่วมด้วย เพื่อความสนุกสนาน

Share Button