ขนาดของจักรวาลสามารถคำนวณได้จากค่า Pi เพียง 39 หลัก

นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ กริมค์ (James Grime) ได้นำเสนอผลงานไว้ใน YouTube ที่ช่อง Numberphile โดยได้ระบุว่าค่าของพาย (pi) ที่มีเลขนัยสำคัญ 39 หลัก (pi = 3.14159265358979323846264338327950288420) จะมีความละเอียดเพียงพอสำหรับการคำนวณขนาดของจักรวาล (universe) โดยมีรากฐานจากเส้นรอบวงของอะตอมของไฮโดรเจน เจมส์ กริมค์ กล่าวว่า “ทุกคนรู้จากโรงเรียน pi ใช้เพื่อคำนวณเส้นรอบวงของวงกลม สูตรสำหรับเส้นรอบวงของวงกลมคือ pi เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม ตอนนี้ถ้าคุณต้องการคำนวณสิ่งที่มีขนาดใหญ่มากสมมติว่าเราต้องการคำนวณเส้นรอบวงของจักรวาลที่รู้จักซึ่งจะเป็นสิ่งที่ใหญ่โต ตอนนี้เส้นผ่านศูนย์กลางของจักรวาลที่สังเกตได้อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านล้านล้านกิโลเมตรซึ่งเป็นสิ่งใหญ่โต เราต้องการทราบขอบเขตของจักรวาลนั้น” ทั้งนี้ เจมส์ กริมค์ ได้ทำการพิมพ์ค่า Pi ที่มีเลขนัยสำคัญถึง 1 ล้าน (1,000,000) ตำแหน่งบนกระดาษ โดยใช้กระดาษยาวถึง 1,693 เมตร ที่มา : http://www.sciencefriday.com/segments/how-many-digits-of-pi-do-we-really-need/

Share Button