10 กฎความปลอดภัย : สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

 

การทดลองทางวิทยาศาสตร์มีความสำคัญสำหรับเด็ก ๆ มีประโยชน์ในการช่วยให้พวกเขาทำความเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้จากหนังสือตำราทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว Read more about 10 กฎความปลอดภัย : สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

Share Button

การทดลอง : อุ่นอาหารด้วยปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House)

ลองนึกถึงกิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เรือนกระจก ที่เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา Read more about การทดลอง : อุ่นอาหารด้วยปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House)

Share Button

กิจกรรม : มาสร้างสายรุ้งกันเถอะ

การทดลองที่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง มักจะได้รับความสนใจจากเด็กเล็กอยู่เสมอ ยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมกลางแจ้งแล้วล่ะก็ ความตื่นเต้นของเด็กๆ ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ กิจกรรมสาบรุ้งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเบนของแสงแต่ละสีที่มีความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน เมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เปลี่ยนไป อุปกรณ์ แก้วน้ำชนิดที่ทำจากแก้วใส กระดาษขาว วิธีการทดลอง เติมน้ำใส่ในแก้วประมาณ 3/4 ของแก้ว นำกระดาษสีขาววางบนพื้นราบ แล้วถือแก้วเหนือแผ่นกระดาษเล็กน้อย เพื่อให้เกิดเงาบริเวณแผ่นกระดาษ ขยับแก้ว ไป-มา เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นแถบสีของรุ้งบริเวณแผ่นกระดาษ โดยอาจใช้การต้องขยับแก้ว ขึ้น-ลง ร่วมด้วย สังเกตแถบที่ที่เกิดขึ้นบนแผ่นกระดาษ โดยสังเกตการเรียงตัวกันของแถบสีและลักษณะความโค้ง การทดลองเพิ่มเติม เปลี่ยนสีของน้ำโดยการเติมสีผสมอาหารเพื่อให้สีของน้ำเปลี่ยนไป แล้วทำการทดลองเพื่อสังเกตว่าสีของรุ้งจะเปลี่ยนแปลงด้วยหรือไม่ ใช้การฉีดละอองน้ำด้วยสายยางหรือจากกระบอกฉีดน้ำเพื่อสร้างละอองน้ำร่วมด้วย เพื่อความสนุกสนาน

Share Button

กิจกรรม : ศึกษาโครงสร้างของรังมด

มดเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม อีกทั้งยังทำรังอยู่ให้ดินอีกด้วย เรามองเห็นแต่เพียงรูทางเข้าขนาดเล็กขนาดเท่ามดเพียงหนึ่งตัวที่อยู่บนผิวดินเท่านั้น แต่น่าตื่นเต้นไม่น้อยหากเราสามารถลงไปใต้ดินแล้วสามารถมองเห็นปฏิมากรรมอันน่าทึ่งของมดตัวเล็กๆ ว่าพวกมันอยู่กันยังไงภายใต้รูเล็กๆ บนผิวดินนั้น การทดลองนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของรังมดที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน ดังนั้น ก่อนการนำไปใช้กับผู้ทดลองจริง ผู้สอนจึงควรต้องทำการทดสอบเพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบและลักษณะการทำรังของมดแต่ละชนิด และทราบถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทดลอง ก่อนนำไปทำการทดลองจริง อุปกรณ์ โขวดน้ำอัดลมขวดใหญและเล็กอย่างละ 2 ขวด ผ้าสีดำ ตาข่ายจับมดและถุงมือ ดินที่มีความร่วน เศษอาหารที่มีความหวาน วิธีทำการทดลอง ตัดขวดน้ำอัดลมทั้ง 4 ขวดให้มีความสูงเท่ากัน แล้วนำขวดเล็กวางตรงกลางขวดใหญ่ แยกเป็น 2 ชุด นำเศษอาหารวางไว้ใต้ขวดเล็กเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เป็นอาหารของมด เตรียมดินสำหรับมดจากพื้นที่ที่มดอาศัยอยู่ ใส่ระหว่างขวดใหญ่และขวดเล็กลักษณะเป็นทรงกระบอก เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นโพรงได้จากทั้งด้านนอกและด้านใน โดยไม่อัดดินแน่นจนเกินไปหรือหลวมจนเป็นโพรง โถที่ 1 ใส่เฉพาะดิน โถที่ 2 ใส่ดิน 2 ส่วนและอีกทราย 1 ส่วน สลับกันเป็นชั้น พรมน้ำบริเวณผิวดินเล็กน้อย เพื่อให้ดินชุ่มชื้น (ระวังไม่ให้เปียกจนเกินไป เพราะมดไม่ชอบอยู่ในน้ำ) ใส่น้ำลงในขวดเล็กปริมาณเล็กน้อย และนำผ้าสีดำใส่ลงในขวดเล็กตรงกลาง เพื่อให้เกิดความเย็นและสร้างบรรยากาศให้เหมือนอยู่ใต้ดินป้องกันแสงรบกวน นำมดใส่ลงในผิวดินประมาณ 5-10 ตัว เพื่อให้มดขุดดินทำรัง […]

Share Button

การทดลอง : วิเคราะห์องค์ประกอบของดิน

ในดินจะประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ดินมีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย การทดลองนี้จะเป็นการทดลองอย่างง่ายเพื่อจะแนกส่วนประกอบที่อยู่ในดินด้วยวิธีการอย่างง่าย อุปกรณ์ ขวดน้ำพลาสติกใส พลั่วตักดิน ไม้บรรทัด การดำเนินกิจกรรม วางขวดใช้นิ่งแล้ววัดความหนาของชั้นตะกอนดังนี้ ใส่น้ำจนเกือบเต็มขวด ปิดฝาขวดแล้วเขย่าขวดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 นาที เพื่อให้น้ำซึมเข้าสู่องค์ประกอบของดิน ให้ผู้ทำกิจกรรมใส่น้ำลงในกระบอกใส่ดินประมาณครึ่งขวด จากนั้นจึงปิดฝาขวดแล้วเขย่าให้ก้อนดินกระจายตัว แล้วทดลองอธิบายชั้นของดินและน้ำที่ปรากฏ ให้ผู้ทดลองไปขุดดินจากสนาม แล้วนำดินตัวอย่างจากพื้นที่ใส่ลงในกระบอกใส (ควรให้ผู้ทำกิจกรรมเลือกดินด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพของดิน) ให้มีความสูงประมาณ 1/3 ของขวด ปิดฝาขวดแล้วเขย่าให้ตัวอย่างดินในขวดผสมกัน  แล้ววางขวดให้นิ่งบนพื้นราบ จากนั้นทำการวัดความสูงของชั้นตะกอนและบันทึกผลที่ได้ ดังนี้ เมื่อเวลาผ่านไป 40 วินาที  กำหนดความสูงเป็น A เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที    กำหนดความสูงเป็น B เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง กำหนดความสูงเป็น C จากนั้น ให้ผู้ทดลองจำแนกองค์ประกอบของดินโดยการวิเคราะห์จากความหนาของชั้นตะกอนในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ C-B คือ ชั้นของดินเหนียว B-A คือ ชั้นของตะกอนดิน A คือ […]

Share Button