10 กฎความปลอดภัย : สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

 

การทดลองทางวิทยาศาสตร์มีความสำคัญสำหรับเด็ก ๆ มีประโยชน์ในการช่วยให้พวกเขาทำความเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้จากหนังสือตำราทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว Read more about 10 กฎความปลอดภัย : สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

Share Button

การทดลอง : สังเกตปากใบของพืชบก

สิ่งที่เราต้องทำ ? สังเกตปากใบของใบไม้ เราต้องการอะไร ? ใบของต้นมะม่วง / ต้นไทร / เฟื่องฟ้า / แซลเวีย / ดอกพิทูเนีย / ต้นไม้ที่มีน้ำหอม, สไลด์กล้องจุลทรรศน์, คีมคีบ , น้ำ , ถุงครอบแก้ว , เข็ม , กล้องจุลทรรศน์ เราจะดำเนินการได้อย่างไร ? เอาใบแก่จากต้นของพืชที่ระบุข้างต้น ฉีกใบล่างและคุณจะสังเกตเห็นบางเปลือกบนขอบของการฉีกขาดบางส่วนของใบ เอาน้ำจากเปลือกขนาดเล็กออกด้วยคีมคีบ และวางไว้บนสไลด์กล้องจุลทรรศน์ และน้ำ หยดขนาดเล็ก ใส่ฝาครอบแก้วไว้โดยไม่ให้เกิดฟองอากาศ สังเกตเปลือกภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำและทราบชนิดที่แตกต่างกันของเซลล์ หารูในเซลล์ และด้วยความช่วยเหลือของครู และสังเกต วาดรูปของรูขุมขนพร้อมกับโครงสร้างโดยรอบของมัน ทำในสิ่งที่เราสังเกต ? สังเกตจำนวนของเซลล์ ในระหว่างเซลล์ที่เราเห็นจำนวนของรูขุมขนเล็ก ๆ แต่ละรูขุมขนถูกล้อมรอบด้วยสองเซลล์ถั่วที่มีรูปทรงพิเศษ มีหลายรูขุมขนกระจายอยู่ในเปลือกที่ไม่มีการจัดเรียงที่เฉพาะเจาะจง เราสรุปอะไร  ? ลอกใบที่ประกอบด้วยจำนวนของเซลล์ซึ่งจะมากหรือน้อยเหมือนในรูปร่างและขนาด เซลล์ผิวหนังได้ รูขุมขนเล็ก ๆ พร้อมกับเซลล์รูปถั่ว (ยามเซลล์) […]

Share Button

การทดลอง : วิเคราะห์องค์ประกอบของดิน

ในดินจะประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ดินมีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย การทดลองนี้จะเป็นการทดลองอย่างง่ายเพื่อจะแนกส่วนประกอบที่อยู่ในดินด้วยวิธีการอย่างง่าย อุปกรณ์ ขวดน้ำพลาสติกใส พลั่วตักดิน ไม้บรรทัด การดำเนินกิจกรรม วางขวดใช้นิ่งแล้ววัดความหนาของชั้นตะกอนดังนี้ ใส่น้ำจนเกือบเต็มขวด ปิดฝาขวดแล้วเขย่าขวดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 นาที เพื่อให้น้ำซึมเข้าสู่องค์ประกอบของดิน ให้ผู้ทำกิจกรรมใส่น้ำลงในกระบอกใส่ดินประมาณครึ่งขวด จากนั้นจึงปิดฝาขวดแล้วเขย่าให้ก้อนดินกระจายตัว แล้วทดลองอธิบายชั้นของดินและน้ำที่ปรากฏ ให้ผู้ทดลองไปขุดดินจากสนาม แล้วนำดินตัวอย่างจากพื้นที่ใส่ลงในกระบอกใส (ควรให้ผู้ทำกิจกรรมเลือกดินด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพของดิน) ให้มีความสูงประมาณ 1/3 ของขวด ปิดฝาขวดแล้วเขย่าให้ตัวอย่างดินในขวดผสมกัน  แล้ววางขวดให้นิ่งบนพื้นราบ จากนั้นทำการวัดความสูงของชั้นตะกอนและบันทึกผลที่ได้ ดังนี้ เมื่อเวลาผ่านไป 40 วินาที  กำหนดความสูงเป็น A เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที    กำหนดความสูงเป็น B เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง กำหนดความสูงเป็น C จากนั้น ให้ผู้ทดลองจำแนกองค์ประกอบของดินโดยการวิเคราะห์จากความหนาของชั้นตะกอนในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ C-B คือ ชั้นของดินเหนียว B-A คือ ชั้นของตะกอนดิน A คือ […]

Share Button