การทดลอง : มาสกัด DNA จากกล้วยกันเถอะ

โครงสร้างของ DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) ถูกค้นพบโดย James Watson และ Francis Crick โดยใช้ข้อมูลการทดลองที่รวบรวมโดย Rosalind Franklin และ Maurice Wilkins ดีเอ็นเอถูกพบอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ที่มีชีวิตและเป็นสารเคมีที่ซับซ้อนซึ่งมีรหัสว่าชีวิตมีการเติบโตและทำงานอย่างไรโดยมีรหัสนี้ถูกโอนไปยังสิ่งมีชีวิตรุ่นต่อไป

อุปกรณ์

 1. กล้วย หรือผลไม้เนื้อนิ่มอื่น
 2. แก้วใส 2 ใบ
 3. ผงซักฟอก
 4. เกลือ
 5. Methyl alcohol (หรือสุราขาว 40 ดีกรี)
 6. ไม้เสียบลูกชิ้น หรือไม้จิ้มฟัน
 7. น้ำอุ่น และน้ำเย็น
 8. ถุงซิปล็อค
 9. กระดาษกรอง

วิธีการทดลอง

 1. ปอกเปลือกกล้วย แล้วแบ่งครึ่งหนึ่งใส่ถุงซิปและปิดถุงให้สนิท
 2. ทิ้งถุงไว้ประมาณ 1 นาที
 3. เติมน้ำอุ่นลงในแก้วครึ่งหนึ่ง จากนั้นเติมเกลือ 1 ช้อนชา และผงซักฟอก 1/2 ช้อนชา
 4. คนอย่างเบามือให้เกลือและผงซักฟอกละลาย แต่พยายามอย่าให้เกิดฟอง
 5. บี้กล้วยบนกระดาษกรอง ให้เละเพื่อทำลายผนังเซลล์ ส่วนผงซักฟอกจะทำหน้าที่ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ และเกลือจะทำหน้าที่ทำให้ DNA แพร่เข้าสู่สารละลาย
 6. นำกระดาษกรองไปวางไว้เหนือแก้วเปล่า แล้วพับหรือยึดให้กระดาษกรองไม่ตกลงไปในแก้ว
 7. เทน้ำอุ่นที่ผสมไว้แล้ว ให้ผ่านกล้วยบนกระดาษกรอง จากนั้นรอให้น้ำหยดผ่านกระดาษกรองจงในแก้วจนหมด
 8. เท Methyl alcohol ลงไปในแก้วที่มีสารละลายอย่างระมัดระวัง (หนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร) เพื่อให้ DNA ตกตะกอน และแยกตัวออกจากสารละลาย
 9. ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นกวนบริเวณรอยต่อของสารละลาย โดยพยายามกวาดเอา DNA ที่ลอยอยู่บริเวณนั้นให้ติดไม้กวนให้ได้มากที่สุด
สารสกัด DNA หลังจากผ่านกระบวนการแยกด้วยเกลือและผงซักฟอก
สารละลาย DNA ที่ถูกสกัดจากกล้วยด้วย Methyl alcohol
DNA ที่สกัดได้จากกล้วย

อภิปรายผลการทดลอง

การทดลองนี้สามารถแยก DNA ออกจากนิวเคลียสของเซลล์กล้วยได้ โดยผงซักฟอกจะทำหน้าที่สลายเยื่อหุ้มเซลล์ และเกลือจะเกาะกับดีเอ็นเอเพื่อให้ความสามารถละลายน้ำลดน้อยลง (จะช่วยลดความเป็นพิษของ DNA และไม่สามารถเกาะกับน้ำได้) เมื่อดีเอ็นเอถูกทำให้อยู่ในรูปของสารละลายแล้ว จะสามารถใช้แอลกอฮอล์ เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอออกจากสารละลายได้อย่างง่าย เนื่องจากดีเอ็นเอไม่สามารถละลายได้ในสารละลายที่มีแอลกอฮอล์

การทดลองเพิ่มเติม

 • ทดลองสกัด DNA จากกล้วย (ผลไม้ชนิดเดิม) ด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างกัน เช่น ใช้น้ำเย็น แอลกอฮอล์เช็ดแผล เป็นต้น
 • แบ่งกลุ่มผู้ทดลอง โดยให้สกัด DNA จากผลไม้ต่างชนิดกัน

 

Share Button

Post Author: Admin