บทความ : นักดาราศาสตร์อาจพบสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ของดาวเสาร์

ดวงจันทร์เอนเซลาดัส (Enceladus) เป็นดวงจันทร์ลำดับที่ 6 ของดาวเสาร์ อาจเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักดาราศาสตร์ในการตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก จากภาพถ่ายขนาด 500 กิโลเมตรที่ได้จากหัววัดแคสซีนี (Cassini) ซึ่งได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำที่พุ่งออกจากภูเขาไฟน้ำแข็ง (cryovolcano) บริเวณขั้วใต้ของดาวเสาร์ที่พวยพุ่งสู่อวกาศ

โครงสร้างของดวงจันทร์เอนเซลาดัส ที่มีพื้นผิวแผ่นน้ำแข็งปกคลุมมหาสมุทร

ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของน้ำแสดงให้เห็นว่า ที่ก้นของทะเลใต้พื้นผิวของดวงจันทร์เอนเซลาดัสเป็นกระแสน้ำอุ่นซึ่งคล้ายกับก้นมหาสมุทรบนพื้นผิวโลก

แม้ว่าการมีน้ำและความร้อนบนพื้นผิวของดาวสักดวงจะยังไม่ใช่หลักฐานที่มีน้ำหนักมากเพียงพอต่อการยืนยันว่าดวงจันทร์ของดาวเสาร์ดวงนี้ หรือไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ใดๆ จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู๋ แต่ก็มีน้ำหนักมากพอในการส่งเครื่องมือที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อลงไปสำรวจบนพื้นที่ห่างไกล เพื่อหาหลักฐานให้แน่ชัดว่าดาวดวงนี้มี หรือเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือไม่

หรือหากข้อสรุปจากการสำรวจดวงจันทร์เอนเซลาดัสไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆ นักสำรวจอาจพบหลักฐานที่แสดงว่า เหตใดดาวที่มีทรัพยากรเหมาะสมต่อการดำรงชีพดวงนี้กลับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่

หรือมันอาจกำลังเตรียมตัว เพื่อรอเจ้าของใหม่มาจับจอง …

Share Button

Post Author: Admin