ทั่วโลกมีต้นไม้มากกว่า 60,000 สปีชีส์ และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ต้นไม้ (tree) ถือว่าเป็นโรงงานผลิตก๊าซออกซิเจนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากการสำรวจข้อมูลจากทั่วโลก พบว่า ปัจจุบันมีต้นไม้รวมอยู่ทั้งสิ้น 60,065 สปีชีส์ (species) กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

โดยต้นไม้ส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แถบเส้นศูนย์สูตรของโลก ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น (tropical) หากพิจารณาการพบต้นไม้สปีชีส์ต่างๆ จำแนกพื้นที่ตามเขตแดนประเทศจะพบว่า 5 ประเทศที่มีสปีชีส์ของต้นไม้มากที่สุด  ได้แก่

  1. บราซิล        8,715 สปีชีส์
  2. โคลัมเบีย    5,776 สปีชีส์
  3. อินโดนีเซีย  5,142 สปีชีส์
  4. มาเลเซีย     4,993 สปีชีส์
  5. เวเนซูเอล่า  4,656 สปีชีส์

         โดยการพบต้นไม้สปีชีส์ใหม่ๆ มีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับปริมาณพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกมีค่าลดลงในปัจจุบัน แม้หลายประเทศจะมีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ รวมถึงการปลูกป่าไม้เพิ่มเติม แต่จะไม่มีผลต่อการเพิ่มสปีชีส์ใหม่ของต้นไม่เพิ่มขึ้นมา เนื่องจากเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จาการปลูกของมนุษย์ซึ่งมักขาดความสมดุลของวัฏจักรตามธรรมชาติ

Share Button

Post Author: Admin