บทความ : หุ่นยนต์รุ่นใหม่ เก็บผลไม้ได้ดีกว่ามนุษย์

เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ช่วยให้การดำรงชีวิตของเราสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้าน การติดต่อสื่อสาร เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์การแพทย์ หรือแม้แต่เครื่องจักรที่ช่วยทุ่นแรง เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกขณะ จนเทคโนโลยีบางประเภทสามารถเข้ามาทำงานทดแทนแรงงานมนุษย์ได้อย่างดีทีเดียว ไม่เว้นแม้แต่ “หุ่นยนต์เก็บแอปเปิ้ล”

หุ่นยนต์เก็บแอปเปิ้ลที่ว่านี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Abundant Robotics เพื่อเก็บผลแอปเปิ้ลจากไร่ในพื้นที่ประเทศออสเตเรียที่มีมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งผู้พัฒนากล่าวว่าหุ่นยนต์ดังกล่าวมีความแม่นยำในการเก็บผลแอปเปิ้ลมากกว่ามนุษย์อีกด้วย

 

หลักการทำงานของหุ่นยนต์เก็บผลแอปเปิ้ลดังกล่าวมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

  1. เคลื่อนที่ด้วยรถอัตโนมัติตามเส้นทางระหว่างแนวต้นแอปเปิ้ล (หลักการคล้ายกับหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น)
  2. ใช้กล้องวีดีโอความละเอียดสูงวิเคราะห์ความสุกของผลแอปเปิ้ลจากการวิเคราะห์ภาพถ่าย (image processing) โดยการเปรียบเทียบสีกับค่าความสุกที่ได้บันทึกไว้ในหน่วยความจำ
  3. ยื่นแขนกลไปยังกิ่งที่มีผลแอปเปิ้ลที่พร้อมเก็บผลผลิตด้วยแขนกล (robotic arm)
  4. เก็บผลแอปเปิ้ลโดยการดูดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ

ทั้งนี้ ผู้ผลิตมีแผนในการนำหุ่นยนต์ดังกล่าวเข้าแข่งขันเก็บผลไม้ในการแข่งขัน FFRobotics อีกด้วย

Share Button

Post Author: Admin