บทความ : โฉมหน้าของ “สัตว์ชนิดแรกของโลก”

กว่า 550 ล้านปีมาแล้วที่ใต้มหาสมุทรเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งกินอาหารจากจุลินทรีย์และสาหร่าย และสามารถเจริญเติบโตได้ดีมาจนถึงปัจจุบัน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย กำลังศึกษาฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลเพื่อไขปริศนาถึงความลับของสิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรพ์เหล่านั้น

ผลที่ได้จากการศึกษาล่าสุดของศาสตราจารย์แมรี่ โดรเซอร์ (Prof.Mary Droser) ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านชีววิทยาในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการเกษตรแสดงให้เห็นว่า Ediacaran ที่อาศัยอยู่ในยุค Dickinsonia มีพัฒนาการในลักษณะที่ซับซ้อนอย่างมาก โดยมีลักษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกับสัตว์ในปัจจุบัน การศึกษานี้ช่วยให้เกิดยุค Dickinsonia ขึ้นในช่วงต้นของวิวัฒนาการของชีวิตสัตว์และแสดงให้เห็นว่าสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่เติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างไร

โดย Dickinsonia เป็นสัตว์ที่เป็นรูปไข่รูปวงรีที่มีขนาดตั้งแต่น้อยกว่าหนึ่งนิ้วถึงหลายฟุตและมีลักษณะเป็นชุดของแถบยกซึ่งเรียกว่าโมดูล พบได้บริเวณบนพื้นผิวของมัน สัตว์เหล่านี้เป็นที่สนใจของนักโบราณคดี เพราะพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่มีสามารถเคลื่อนที่ด้วยตนเองได้เพื่อการดำรงชีวิต รวมถึงมีหลักฐานแสดงการอยู่รวมกันเป็นฝูงคล้ายกับการสร้างชุมชน

ทั้งนี้ หลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ถกเถียงกันถึงสถานะทางอนุกรมวิธานของ Dickinsonia โดยวางไว้กับเชื้อราหนอนทะเลและแมงกะพรุนที่มีเพียงไม่กี่ชื่อ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า Dickinsonia เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

ในภาพคือ Dickinsonia costata พบในเมื่อประมาณ 560ล้านปีมาแล้วที่ประเทศ ออสเตรเลีย โดยเขาพบว่ามันมีซี่โครงที่สมมาตรกัน ซึ่งอาจจะเป็นต้นกำเนิดของการพัฒนาเป็นกล้ามเนื้อตามยาว รวมถึงกระเพาะอาหารด้วย

ที่มา : https://www.sciencedaily.com

Share Button

Post Author: Admin