18 แบบจำลองระบบสุริยะอย่างง่าย

สื่อเรียนรู้างวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเต็มไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการ ในบางครั้ง การสร้างแบบจำลองเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจอาจกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี หรือการทำให้แบบจำลองเหล่านั้นถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยผู้เรียนเอง หรือนำมาประดับไว้รอบๆ ห้องเรียน จะช่วยกระตุ้นจินตนาการเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี

เวปไซต์สนุกวิทย์ ได้รวบรวมแบบจำลองระบบสุริยะ 18 แบบ ที่ทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน สำหรับนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ จากเวปไซต์ต่าง ๆ มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่อเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะ แก่ผู้ที่สนใจรวม 18 แบบ ดังนี้

Tap Light Planets

 ปุ่มกดเปิดหลอดไฟ

จากเวปไซต์ Play at Home Mom 3 

Make the solar Sytem out of food

แบบจำลองระบบสุริยะด้วยอาหารว่างฝีมือเด็กๆ 

จากเวปไซต์ www.creativekidsnacks.com

Planets Snowgloe Craft for Kids

ขวดโหลระบบสุริยะ แสดงขนาดของดาวแต่ละดวง 

จากเวปไซต์ www.redtedart.com

Soalr Sytem Brownies

ขนมบราวนี่ฝีมือเด็กๆ ในการตกแต่งหน้ารูประบบสุริยะ 

จากเวปไซต์ almostunschoolers.blogspot.com

Paper Mache Planets Craft for Kids

โมบายจากบอลกระดาษ

จากเวปไซต์ At Home with Ali

make a solar system out of playdough

ดินน้ำมันตามจินตนาการและภาพถ่าย

จากเวปไซต์ Childhood Beckons

Solar System Button Craft

พรมเช็ดเท้าประดับด้วยเม็ดกระดุม 

จากเวปไซต์ Deceptively Educational

 Felt Solar System

กระเป๋าใส่เหรียญผ้าสักหลาด 

จากเวปไซต์ Counting Coconuts

Yarn Solar System

โคมไฟแชนเดอเรีย

จากเวปไซต์  Art for Little Hands

Yarn Wrapped Planets

กระดุมพันด้วยไฟมพรม

จากเวปไซต์ And Next Comes L

Chalk Solar System

เขียนพื้นด้วยชอล์ค ซะเลย

จากเวปไซต์ Natural Beach Living

Plastic Lid Solar System

ฝาขวดพลาสติก ระบายด้วยสีอะคลีลิค

จากเวปไซต์ Still Playing School

Lego Solar System

ขาดไม่ได้ สำหรับ ตัวต่อเลโก้ 

จากเวปไซต์ Kitchen Counter Chronicles

solar21

งานฝีมือเย็บแบบจำลองลงบนผืนผ้า

จากเวปไซต์ Crafts n Coffee

Solar System Mobile

โมบายฝีมือเด็กๆ 

จากเวปไซต์ Taming the Goblin

solar22

แบบจำลองเคลื่อนตำแหน่งและเล่นได้ จากลูกแก้ว

จากเวปไซต์ I Can Teach My Child

Hanger Solar System

ไม้แขวนแบบจำลองที่ทำจากบอลโฟม

จากเวปไซต์ Crafts and Coffee

Share Button

Post Author: Admin