เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของอนุภาค “แบริออน”

อนุภาคที่เพิ่งค้นพบ กับเสน่ห์ที่น่าหลงใหล

อนุภาคที่เพิ่งค้นพบใหม่นามว่า “แบริออน” (baryon) ซึ่งเป็นอนุภาคย่อยของอะตอมแบบผสมที่เกิดจากควาร์ก 3 ตัว หมายความว่าประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่เรียกว่าควาร์ก ซึ่งประกอบด้วยอัพควาร์ก 1 ตัว และ ดาวด์ควาร์ก 2 ตัว

นักวิจัยของ LHCb ได้นำเสนอผลงานเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2017 ที่งาน European Physical Society Conference เรื่องฟิสิกส์พลังงานสูง ว่าได้มีการการตรวจพบโดยการทดลองของ LHCb ที่ห้องปฏิบัติการ CERN ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของยุโรปที่อยู่ใกล้กับกรุงเจนีวา นักวิทยาศาสตร์ได้ผลิตอนุภาคด้วยวิธี กระแทกโปรตอน (ramming protons) ภายในเครื่อง Large Hadron Collider ของ CERN

จากสิ่งที่ค้นพบ นักวิทยาศาสตร์จะสามารถใช้ความรู้จากอนุภาคใหม่เพื่อทำการทดสอบแบบต่างๆในทฤษฎีของอนุภาคเหล่านี้ได้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

Share Button

Post Author: Admin