การทดลอง : อุ่นอาหารด้วยปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House)

ลองนึกถึงกิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เรือนกระจก ที่เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา สิ่งที่พอจะคิดขึ้นได้คงมีเพียงบ้านที่คลุมด้วยผ้าใบพลาสติกที่พอให้เด็กๆ เดินเข้าไป แล้วจึงพบว่าด้านในร้อนกว่าด้านนอก ทั้งที่ยืนรับแดดโดยตรงอยู่

แต่คงจะดีกว่า หากว่าเด็กๆ ได้ลองพิจารณาหาเหตุผลเพื่อหาคำตอบต่อคำถามที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมง่ายๆ ที่เด็กๆ จะได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเองรวมถึงได้มีเวลาในการวิเคราะห์ (analyze) ถึงเหตุผลของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

เกริ่นมาตั้งยาว… การทดลองคราวนี้จะเป็นการศึกษาปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) จากกล่องขนม เพื่อเปรียบเทียบการสะสมความร้อนของอาหารว่า แบบใดจะทำให้ร้อนกว่ากัน

วัสดุอุปกรณ์

  1. กระป๋องขนมชนิดกลม
  2. ฮอตดอก
  3. ถุงพลาสติก
  4. เทปใส หรือกาว
  5. เทอร์โมมิเตอร์

วิธีการทดลอง

IMG_1651.JPG
เจาะช่องด้านข้างกระป๋อง เพื่อใช้สำหรับรับพลังงานจากแสงอาทิตย์
IMG_1662.JPG
ปิดช่องที่เจาะไว้ด้วยถุงพลาสติก
IMG_1653.JPG
เจาะรูที่ฝาและก้นกระป๋อง เพื่อเสียบไม้ลูกชิ้น
IMG_1671.JPG
กระป๋องพร้อมสำหรับการทดสอบการกักเก็บความร้อนด้วยปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)
Success?
อาจเพิ่มกระป๋องที่บรรจุเทอร์โมมิเตอร์อยู่ภายใน เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงอุณหภูมิภายในกระป๋อง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เรื่องอุณหภูมิในชีวิตประจำวันได้อีกทางหนึ่ง
Share Button

Post Author: Admin