การทดลอง : สังเกตการเจริญเติบโตของพืชจากการเพาะเมล็ดพันธุ์

สิ่งที่เราต้องทำคืออะไร?

เพาะเมล็ดพันธุ์ เพื่อสังเกตวิธีการเจริญเติบโตของพืชจากเมล็ด

วัสดุอุปกรณ์

 1. เมล็ดพันธุ์ที่แห้งของเมล็ดถั่วหรือเมล็ดถั่วเขียว
 2. จานเพาะเชื้อ
 3. ผ้าฝ้าย หรือกระดาษทิชชู่
 4. น้ำ

เราจะดำเนินการได้อย่างไร?

 1. แช่เมล็ดพันธุ์ถั่วหรือเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแห้ง 20-25 กรัม ลงในจานเพาะเชื้อหรือภาชนะที่เต็มด้วยน้ำ
 2. วันต่อไป , ระบายน้ำส่วนเกินและครอบคลุมเมล็ดพันธุ์กับฝ้ายเปียก
 3. เก็บผ้าฝ้ายที่ชื้น 2-3 วัน โดยการแช่ในน้ำอย่างสม่ำเสมอ อาจจะซักหรือล้างเมล็ดพันธุ์ในแต่ละวันเพื่อป้องกันไม่ให้เน่าเปื่อย
 4. สังเกตเมล็ดในแต่ละวัน

 

 1. Image result for เมล็ดถั่วเขียว
  (a) เมล็ดที่แห้ง

Related image

(b) เมล็ดที่งอกราก

เราทำการสังเกตอะไร ?

เมล็ดพันธุ์ที่บวมน้ำหรือมีขนาดเพิ่มขึ้น ใน1 วัน วันต่อมา โครงสร้างขนาดเล็กสีขาวโผล่ออกมาจากแต่ละเมล็ด มันค่อยๆยืดออกไป ระหว่าง 2-3 วันถัดไป และขนขนาดเล็กเหมือนกับติ่ง ปรากฏอยู่แค่รอบ ๆ ด้านหลังของมัน มันคือเคล็ดลับ

เราทำการสรุปอะไร ?

 • เมล็ดพันธุ์งอกในสถานะของน้ำ งอกคือ กระบวนการของการเจริญเติบโตของพืชจากเมล็ด
 • ระหว่างการงอกของโครงสร้างสีขาวที่ปรากฏครั้งแรกที่พัฒนาไปสู่ราก
 • ติ่งคล้ายผมขนาดเล็กเกิดขึ้นภายหลังมีราก
 • หากจะเก็บเมล็ดไว้ที่ชื้นอีกไม่กี่วัน โครงสร้างสีขาวโผล่ออกมาจากจุดเดียวกันของเมล็ดซึ่งต่อมาได้พัฒนาไปสู่การถ่ายภาพ ดังภาพ

Image result for รากถั่วงอก

เราสามารถทำอะไรได้อีก ?

 • ย้ำกิจกรรมข้างต้นการเพาะเมล็ดที่บ้านมีความแตกต่างจากการเพาะเมล็ดตัวอย่างอย่างไร สังเกตและรายงานครู หลังจาก 2-3 วัน
 • การหว่านเมล็ด1 – 2 เมล็ด ในดิน ทรายหรือหม้อ และให้น้ำทุกวัน คุณจะสังเกตเห็นได้ว่า เมล็ดจะพัฒนาเป็นต้นอ่อนขนาดเล็กที่ค่อยๆเพิ่มขนาด ให้สังเกตเกี่ยวกับความสูงของพืช
  ในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังทราบจำนวนวันแรกๆที่จะผลิตใบ และวาดรูปของต้นไม้ที่มีใบและราก

สำหรับผู็สอน

ก่อนเริ่มกิจกรรม ครูควรอธิบายแนวคิดของการงอกของเมล็ด กิจกรรมนี้สามารถทำได้ที่บ้านเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย ครูต้องช่วยนักเรียนในการสังเกตกระบวนการการงอกของทุกวัน

 

Share Button

Post Author: Admin