กิจกรรม : ลูกโป่งสวรรค์ลอยฟ้าจากน้ำมะนาว

เด็กๆ หลายคนคงสงสัยว่าเหตใดลูกโป่งที่เป่าด้วยปากจึงไม่ลอยขึ้น เหมือนกับลูกโป่งที่ซื้อจากร้านขายของเล่น หากมีกิจกรรมที่สอนให้เด็กๆ สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้ด้วยตนเองกิจกรรมนั้นยิ่งจะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามทั่วทั้งห้องเรียน

ปฏิกิริยาเคมีที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยอุปกรณ์ที่ปลอดภัยจากน้ำมะนาวและผงฟู จะช่วยให้ลูกโป่งลอยขึ้นได้ด้วยก๊าซที่ไม่มีอันตรายต่อผู้ทดลอง

วัสดุอุปกรณ์

  1. ลูกโป่ง
  2. ขวดน้ำพลาสติกขนาดเล็ก
  3. น้ำมะนาว หรือน้ำส้มสายชู
  4. ผงฟู (baking soda)
  5. เส้นด้าย + ยางรัดของ

วิธีการดำเนินกิจกรรม

  1. เจาะรูขนาดเล็กบริเวณฝาขวด เพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไหลออกจากขวดสู่ลูกโป่ง
  2. นำลูกโป่งสวมไว้บริเวณฝาขวด เพื่อเตรียมปิดฝาหลังจากเริ่มผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  3. เติมน้ำประมาณ 40 มิลลิลิตร ลงในขวด จากนั้นเติมผงฟูลงไปประมาณ 1 ช้อนชา แล้วแกว่งเบาๆ จนกระทั่งผงฟูละลายน้ำหมด
  4. เติมน้ำมะนาวลงในขวดเล็กน้อย แล้วทำการปิดฝาขวดทันที เพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  5. รอจนกระทั่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เต็มลูปโป่ง จากนั้นจึงนำลูกโป่งออกจากขวด และรัดด้วยยางต่อไป

(หากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตได้มีไม่พอให้ลูกโป่งลอยได้ สามารถเติมน้ำ ผงฟู และน้ำมะนาวเพิ่มเติมได้ในภายหลัง)

Picture

เพิ่มเติมเสริมความรู้

ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น เกิดจากผงฟูที่มีสมบัติเป็นเบส ส่วนน้ำมะนาวมีสมบัติเป็นกรด ซึ่งเมื่อทั้งสองอย่างถูกนำมาผสมกัน จึงก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีผลผลิตเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศ จึงลอยตัวสูงขึ้น

เมื่อเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก ลูกโป่งจึงเกิดการขยายตัวเนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงบริเวณพื้นผิว จึงทำให้ลูกโป่งขยายตัว

 

Share Button

Post Author: Admin