กิจกรรม : บังคับทิศทางน้ำด้วยไฟฟ้าสถิตย์

การทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิตย์เป็นเสมือนมายากล  และเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็ก เนื่องจากเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น และสามารถทำการทดลองพร้อมกันด้วยอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างตื่นเต้น

วัสดุอุปกรณ์ 

  1. หวี
  2. ก๊อกน้ำ หรือขวดน้ำที่เจาะรู
  3. ภาชนะรองน้ำ

วิธีการดำเนินกิจกรรม

  1. เปิดหรือหล่อยให้น้ำไหลออกจากขวดให้เป็นเส้นขนาดเล็ก
  2. นำหวีไปหวีผม ประมาณ 30 ครั้ง
  3. นำหวีไปใกล้สายน้ำอย่างช้าๆ โดยไม่ให้หวีสัมผัสสายน้ำ

    

เกิดอะไรขึ้นกับน้ำ

เมื่อเรานำหวีไปหวีผม เส้นผมจะสูญเสียอิเล็กตรอนให้กับหวี ทำให้หวีมีประจุลบ (เนื่องจากอิเล็กตรอนมีประจุลบ) จากนั้นเมื่อเรานำหวีไปใกล้กับสายน้ำ ความเป็นประจุลบของหวี จึงพยายามดึงดูดประจุบวกที่อยู่ในสายน้ำให้มารวมกัน จึงส่งผลให้สายน้ำเกิดการเบี่ยงเบนเส้นทาง

 

Share Button

Post Author: Admin