วิทยาศาสตร์ของการ “อกหัก”

อาการอกหัก (Broken heart syndrome) หรือ Stress-induced cardiomyopathy หรือ Takotsubo cardiomyopathy  เป็นภาวะที่พบได้ในบ่อยในเพศหญิง โดยเฉพาะในวัยหมดประจำเดือน หรืออาจพบได้ในผู้ที่มีสุขภาพดีที่ไม่มีประวัติการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ

ทั้งนี้สาเหตอาจเกิดจากการที่ร่างกายถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนอะดรีนาลีนที่เพิ่มสูงขึ้นในระดับที่เป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ จึงส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ หรือแม้กระทั่งเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้

โดยปัจจัยกระตุ้นที่พบ อาจเกิดจากความเครียดทางกายหรือจิตใจ เช่น การเจ็บป่วยอย่างรุนแรง หรือรวดเร็ว ความดันโลหิตต่ำ หรือความเครียดทางอารมณ์ เช่น ความเศร้าโศกเสียใจ ความกลัว หรือความตื่นเต้น เป็นต้น จึงส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเฉียบพลัน

การอกหัก จึงมีลักษณะอาการที่แสดงออกคล้ายผู้ป่วยในภาวะหัวใจล้มเหลว โดยอาจมีอาการเจ็บหน้าอกฉับพลัน อาการหายใจติดขัด หรือหมดสติ หลังจากเหตุการณ์ที่ส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจ จนส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจโดยเฉียบพลันชั่วขณะจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ตามปกติ

Share Button

Post Author: Admin