พืชกินสัตว์มีอยู่จริงหรือไม่

เราเคยรู้จักแต่สัตว์กินพืชและสัตว์และสัตว์กินเนื้อ แต่พืชกินสัตว์นั้นหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยิน หรือคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่าหน้าตาจะเป็นยังไง

การกินสัตว์ของพืชนั้น จริงๆเป็นเพียงกระบวนการดักและบริโภคสัตว์เซลล์เดียว แมลง หรือสัตว์ขาปล้อง เท่านั้น อันเป็นผลมาจากการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาวะที่ดินมีสารอาหารอย่างไนโตรเจนน้อย หรือดินที่สภาวะเป็นกรด

โดยพืชกินสัตว์สามารถแบ่งลักษณะการดักจับสัตว์ออกเป็นหลายชนิด ดังนี้

กับดักแบบหลุมพราง

โดยการสร้างกับดักด้วยการม้วนงอใบที่บรรจุด้วยเอนไซม์ย่อยอาหารหรือแบคทีเรียนไว้ภายใน พบในพืชกลุ่มหม้อข้าวหม้อแกงลิง และสัปปะรดสี

กับดักแบบกระดาษเหนียว

เป็นกับดักที่ใช้เมือกเหนียวบนใบพืชที่เต็มไปด้วยต่อมเมือก เช่น บัตเตอร์เวอร์ต หรือ หยาดน้ำค้าง ซึ่งมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นต่อมเมือกที่มีขนาดสั้นและไม่มีรูปพรรณสัณฐานที่ชัดเจน

กับดักแบบตะครุบ

เป็นกับดักที่พืชจะมีการหุบใบเมื่อเกิดการสัมผัสจากสัตว์ พบในพืชชนิดกาบหอยแครง มีกลไกการทำงานด้วยการล่อลวงเหยื่อให้เห็นว่าไม่มีอันตรายแล้วจึงตักคุกเหยื่อด้วยการปิดใบเข้าหากัน

กับดักแบบถุง

เป็นกับดักที่ดูดเหยื่อด้วยถุงสุญญากาศ โดยการสูบอากาศออกจนเกิดภาวะสุญญากาศภายในผ่านรูเล็กๆ เมื่อมีสัตว์เดินผ่านถุงดังกล่าวปากถุงจะเปิดออกและดูดซับนั้นเข้าไปภายในถุง

กับดักแบบหม้อ

เป็นกับดักที่บังคับเหยื่อให้เคลื่อนที่ไปยังส่วนย่อยอาหารจนกระทั่งหาทางออกไม่เจอ โดยจะมีขนแข็งภายในขัดขวางไว้ไม่ให้สัตว์ย้อนกลับออกมาทางเดิม และบังคับให้เหลือมุ่งตรงไปข้างหน้าอีกทางเดียว

Share Button

Post Author: Admin