กิจกรรม : อากาศมีน้ำหนักหรือไม่ ?

ชั้นบรรยากาศประกอบด้วยก๊าซหลากหลายชนิดรวมกันอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ก๊าซแต่ละชนิดต่างก็มีมวลและน้ำหนักที่แตกต่างกัน หากก๊าซมีน้ำหนักแล้วเหตใดเราจึงไม่รู้สึกว่ามีอากาศกดทับเราอยู่ หรือไม่รู้สึกถึงน้ำหนักที่กดทับลงมา
กิจกรรมนี้จะทดสอบให้เห็นว่าก๊าซมีน้ำหนักหรือไม่ ? แล้วอากาศในแต่ละบิเวณมีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่ ?

อุปกรณ์

  1. ลูกโป่ง
  2. ไม้สำหรับทำขาตั้ง หรือขาตั้งสำเร็จรูป หรือเครื่องชั่งความละเอียด 0.01 กรัม
  3. เครื่องสูบลม (กิจกรรมเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม)

การดำเนินกิจกรรม

  1. เลือกลูกโป่งที่มีน้ำหนักเท่ากันโดยการชั่ง หรือการแขวนเพื่อหาตำแหน่งสมดุล
  2. ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป่าลูกโป่ง 1 ลูก แล้วนำไปแขวนที่เดิม สังเกตเครื่องชั่ง
  3. ปล่อยลมออก แล้วสูบลมอีกครั้งด้วยเครื่องสูบลม
  4. สังเกตการความแตกต่างระหว่างการสูบลมด้วยปาก และเคื่องสูบลม

ข้อสังเกต

เมื่อเป่าลูกโป่งด้วยปากจะมีน้ำหนักกว่าป่าด้วยสูบลม เนื่องจากอากาศจากปากมีความชื้นมากกว่าความชื้นในอากาศ

กิจกรรมเพิ่มเติม

กรณีมี่ใช้เครื่องชั่งดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง (มากกว่า 0.01 กรัม) สามารถให้ผู้เรียนทำหารทดลองเพื่อหาความหนาแน่นของอากาศเพิ่มเติมได้

Share Button

Post Author: Admin