กิจกรรม : เทน้ำอย่างไรก็หมดไม่พร้อมกัน

กิจกรรมสำหรับนักเรียนปฐมวัย เพื่อการเรียนรู้เรื่องของวัสดุในชีวิตประจำวัน

อุปกรณ์ :

  • ขวดน้ำ ทำจากวัสดุแตกต่างกัน ได้แก่ พลาสติก แก้ว โลหะ
  • กะละมัง

วิธีการดำเนินกิจกรรม

ให้เด็กๆ เทน้ำจากขวดที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน โดยให้ทดลองเพื่อหาวิธีการทเน้ำให้หมดขวดเร็วที่สุด

(จะพบว่า น้ำจะหมดขวดพร้อมกัน ไม่ว่าจะเทโดยการเอียงหรือคว่ำขวดก็ตาม)

จากนั้นลองให้เด็กเทน้ำจากขวดที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน

(จะพบว่า ขวดที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่าจะเทน้ำให้หมดขวดได้เร็วกว่า)

เหตผล :

น้ำจะไหลออกจากขวดได้ก็ต่อเมื่อมีช่องว่างให้อากาศเข้าไปแทนที่ ดังนั้น ขวดที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า จะเกิดการยุบตัวได้ดีกว่า ส่งผลให้อากาศไหลเข้าไปในขวดได้ดีเช่นเดียวกัน

คลิปการทดลองw

Share Button

Post Author: Admin