-กิจกรรม-

กิจกรรม (Activity)


กิจกรรม : วงล้อ “กลางวัน-กลางคืน”

กิจกรรม : เทน้ำอย่างไรหมดขวดเร็วกว่ากัน

กิจกรรม : อากาศมีน้ำหนักหรือไม่ ?

กิจกรรม : บังคับทิศทางน้ำด้วยไฟฟ้าสถิตย์

กิจกรรม : พลังงานไฟฟ้าจากมะนาว

กิจกรรม : แรงสู่ศูนย์กลาง

กิจกรรม : ลูกโป่งสวรรค์ลอยฟ้าจากน้ำมะนาว

กิจกรรม : เมฆในขวดแก้ว

กิจกรรม : แยกโมเลกุลของน้ำด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีอย่างง่าย

กิจกรรม : เหตุใดเราจึงเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้า

กิจกรรม : รีไซเคิลกระดาษด้วยอุปกรณ์ที่มีในห้องครัว

กิจกรรม : การสร้างมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์อย่างง่าย

กิจกรรม : เรียนรู้กายวิภาคของมือคนเราจากเท้าไก่

กิจกรรม : เรียนรู้วัฏจักรของน้ำในถุง

กิจกรรม : ทดสอบแรงตึงผิวของน้ำด้วยคลิปหนีบกระดาษ

กิจกรรม :การแพร่ของสีบนกระดาษ สำหรับประดิษฐ์ผลงานศิลปะ

กิจกรรม : ศึกษาโครงสร้างของรังมด

กิจกรรม : นับจำนวนจุดบนโดมิโน

กิจกรรม : จดหมายลับนักสืบ (หมึกล่องหน)

กิจกรรม : แม่เหล็กจากแท่งตะปู


Share Button