-การทดลอง-

การทดลอง Laboratory


10 กฎความปลอดภัย : สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

การทดลอง : สังเกตปากใบของพืชบก

การทดลอง : สังเกตการเจริญเติบโตของพืชจากการเพาะเมล็ดพันธุ์

การทดลอง : อุ่นอาหารด้วยปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House)

การทดลอง : โครมาโทกราฟีจากใบไม้

การทดลอง : มาสกัด DNA จากกล้วยกันเถอะ

การทดลอง : วิเคราะห์องค์ประกอบของดิน


Share Button