-สิ่งประดิษฐ์-

สิ่งประดิษฐ์


แบบจำลองกล้องโทรทรรศน์ของกาลิเลโอ

การประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ด้วยงบไม่เกิน 100 บาท


Share Button